Sự bùng nổ trong việc thể hiện cá nhân đã có tác động tích cực đến hình xăm trong xã hội Hàn Quốc.

Mặc dù Hàn Quốc không bảo thủ như Nhật Bản và vẫn mang nhiều ý nghĩa hình xăm tiêu cực, nhưng bối cảnh hình xăm Hàn Quốc đang bắt đầu nở rộ với những ý tưởng thiết kế tuyệt vời, học sinh và sinh viên chuyển trường, và những người đam mê tìm kiếm mực.

Ở Hàn Quốc cổ đại, hình xăm thường được sử dụng bởi những người mê tín dị đoan để xua đuổi ma quỷ, nhưng cũng như ở châu Âu, hình xăm bị vu khống và dùng để bêu xấu tội phạm.

Hàn Quốc có một nền văn hóa hình xăm đương đại tuyệt vời.

Khi sự phức tạp trong thiết kế phát triển và ngày càng có nhiều nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật xăm mình, mực Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển, giống như phong cách Truyền thống Mới của Mỹ dựa trên các nguyên tắc mực cũ.

Bộ sưu tập 41 ý tưởng hình xăm hàng đầu của Hàn Quốc sau đây mô tả những ví dụ tuyệt vời về sự thay đổi văn hóa trong thái độ của mực và có thể mang lại nguồn cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật cơ thể tiếp theo của bạn.

1. Ý tưởng hình xăm Hàn Quốc dễ thương

hình xăm hàn quốc dễ thương -antstattoo_shyn

Nguồn: @antstattoo_shyn qua Instagram

Hình xăm Hàn Quốc dễ thương -charmcity_tattoo

Nguồn: @charmcity_tattoo Instagram

Hình xăm Hàn Quốc dễ thương -eins_tattooer

Nguồn: @eins_tattooer Instagram

Hình xăm Hàn Quốc dễ thương -mmimi.tattoo(2)

Nguồn: @mmimi.tattoo2 Instagram

hình xăm hàn quốc dễ thương -mmimi.tattoo

Nguồn: @mmimi.tattoo Instagram

hình xăm hàn quốc dễ thương -myothertattoos

Nguồn: @myothertattoo qua Instagram

hình xăm hàn quốc dễ thương -ryo.ha_tattoo

Nguồn: @ryo.ha_tattoo Instagram

Hình xăm Hàn Quốc dễ thương -tattooist_wonni

Nguồn: @tattooist_wonni Instagram

hình xăm hàn quốc dễ thương -xinamon_tattoo

Nguồn: @xinamon_tattoo Instagram

2. Nghệ thuật xăm hình tinh tế của Hàn Quốc

Hình xăm Hàn Quốc tinh tế -gemma_tattooer

Nguồn: @gemma_tattooer Instagram

hình xăm hàn quốc tinh tế -mmimi.tattoo

Nguồn: @mmimi.tattoo Instagram

Hình xăm hàn quốc tinh tế -sida_ink

Nguồn: @sida_ink Instagram

Hình xăm Hàn Quốc tinh tế -tattooer_manda

Nguồn: @tattooer_manda qua Instagram

hình xăm hàn quốc tinh tế -wujinyoo

Nguồn: @wujinyoo Instagram

3. Ý tưởng hình xăm Hàn Quốc có rồng

Hình xăm Dokkaebi Hàn Quốc -zazhax

Nguồn: @zazhax qua Instagram

hình xăm rồng hàn quốc -daniltattoo

Nguồn: @daniltattoo Instagram

hình xăm rồng hàn quốc -jinjin_black__

Nguồn: @jinjin_black__ Instagram

hình xăm rồng hàn quốc -kimsany_black

Nguồn: @kimsany_blackInstagram

hình xăm rồng hàn quốc -mongehan

Nguồn: @mongehan Instagram

hình xăm rồng hàn quốc -tattooer_manda

Nguồn: @tattooer_manda qua Instagram

Hình xăm Rồng Hàn Quốc - Aside.tattooer

Nguồn: @yeodam.tattooer Instagram

4. Ý tưởng hình xăm hoa Hàn Quốc

hình xăm hoa hàn quốc -amijok

Nguồn: @amijok Instagram

hình xăm hoa hàn quốc -maeil_tattoo

Nguồn: @maeil_tattoo Instagram

hình xăm hoa hàn quốc -popcorn__studio

Nguồn: @popcorn__studio Instagram

hình xăm hoa hàn quốc -songe.tattoo

Nguồn: @ songe.tattoo Instagram

hình xăm hoa hàn quốc -tilda_tattoo(2)

Nguồn: @tilda_tattoo2 Instagram

hình xăm hoa hàn quốc -tilda_tattoo

Nguồn: @tilda_tattoo Instagram

5. Ý tưởng hình xăm Hàn Quốc ý nghĩa

Ý nghĩa hình xăm Hàn Quốc -cheddar_tattoo

Nguồn: @cheddar_tattoo qua Instagram

Ý nghĩa hình xăm hàn quốc -pokysoy

Nguồn: @pokysoy Instagram

Ý nghĩa hình xăm Hàn Quốc -tattoo_.seong

Nguồn: @tattoo_.seong_ Instagram

ý nghĩa hình xăm hàn quốc -xbearli

Nguồn: @xbearli qua Instagram

6. Ý tưởng hình xăm Hàn Quốc nhỏ và tối giản

Hình xăm Hàn Quốc tối giản -mmimi.tattoo

Nguồn: @mmimi.tattoo Instagram

Hình Xăm Tối Giản Hàn Quốc -phtalo.tt

Nguồn: @phtalo.tt_ Instagram

hình xăm hàn quốc nhỏ -87_tat

Nguồn: @87_tatInstagram

hình xăm hàn quốc nhỏ -opal.tattoo

Nguồn: @opal.tattoo Instagram

hình xăm nhỏ hàn quốc -tattooer_bro

Nguồn: @tattooer_bro Instagram

hình xăm nhỏ hàn quốc -zigm_tattoo

Nguồn: @zigm_tattoo Instagram

7. Thiết kế hình xăm con hổ Hàn Quốc

Tiger Hàn Quốc Tattoo -maizart

Nguồn: @maizart qua Instagram

hình xăm con hổ hàn quốc -rainisonfire

Nguồn: Instagram @raineisonfire

hình xăm hổ hàn quốc - trevorfrascatattoo

Nguồn: @trevorfrascatattoo Instagram

Hình xăm con hổ Hàn Quốc -who.says.ni

Nguồn: @who.says_.ni_ Instagram